Türkçe English

Eğitim Danışmanlığı

Fortune; şirketlerin eğitim ihtiyaçlarının, gelişim planları ve hedefleri doğrultusunda belirlenmesi, ihtiyaç duyulan eğitimlerin tasarlanması, uygulanması, ölçümlenmesi, raporlanması ve sürekli gelişim modellerinin oluşturulması hizmetlerini vermektedir.

Eğitim Danışmanlığı Süreçleri:

Firma Analizi: "Müşteri Firma - Eğitim Programı" bütünleşmesini doğru yapabilmek için müşteri firma kültürü ve hedeflerinin tespiti yapılmaktadır.

Eğitim İhtiyaç Analizi: Eğitim programının ihtiyaca uygun olabilmesi için departmanlar bazında ve/veya tüm departmanlar göz önüne alınarak bir değerlendirme yapılır. İlgili danışman uygulayacağı anket, gözlem, mülakat ve testler ile müşteri firmanın gerçek ihtiyacını ve beklentilerini belirlemektedir.

Eğitim Programının Hazırlanması: Eğitim metodolosijinin belirlenmesiyle beraber eğitim programı ihtiyaca göre hazırlanmaktadır.

Eğitim Programlarımız:

  • Kişisel Gelişim ve İletişim Eğitimleri
  • Müşteri İlişkileri ve Satış Eğitimleri
  • İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimleri
  • Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama
  • Mali İşler ve Finansman Eğitimleri