Türkçe English

Fortune Kişilik ve Meslek Envanteri Uygulaması

Firmalar sürekli değişen ortama adapte olabilmek için insan kaynakları planlamasına her zaman olduğundan çok daha fazla önem vermek zorundadırlar. İnsan Kaynaklarını planlarken yönetimin anahtar noktalarından en önemlisi doğru insana ulaşmak, doğru şekilde kullanabilmek ve bireyi geliştirebilmektir. Bu nedenle kişiyi tanımak ve görevlendirileceği işe uygunluğunu bilmek gerekmektedir.

Bu amaçla Fortune Kişilik ve Meslek Envanteri (Holland Teorisi) geliştirilmiştir. Envanter, Amerika'da CPI (California Psychology Institute) 'de geliştirilen ve uygulanan bir envanterdir. Sonrasında Fortune Danışmanlık ve ODTÜ Psikoloji bölümü işbirliği ile Türk insanına uyarlanmıştır.

İlk kullanılmaya başlandığından bu yana 3 kez değişiklik geçirmiş, ortalama 34.500 kişi üzerinde denenmiştir.
Bugün 187 soru ile son halini almıştır. Testin sonuç raporunda, kişinin 19 değişik kişilik özelliğinden almış olduğu puanlar ve Türk ortalamasına göre hangi seviyelerde olduğu, uygun kişilik yapısı analizi ve kişiye uygun meslek alanları yer almaktadır. Testin ne kadar doğru cevaplandığını analiz amacıyla, testin tutarlılığı da ölçülmektedir.