Türkçe English

Seçme ve Yerleştirme Danışmanlığı

Fortune seçme ve yerleştirme danışmanlığı alanındaki tecrübesi ve işgücü mimarisi yaklaşımıyla farklı sektörlerde faaliyet gösteren müşterilerinin her kademedeki işgücü ihtiyacını karşılamaktadır. 20 yıllık tecrübesini T.C İş Kurumu'ndan aldığı "Özel İstihdam Bürosu" belgesiyle bütünleştirerek, daimi müşterilerine hizmet vermekte ve onlarla beraber, yapılanmasını sürdürmektedir.

Seçme&Yerleştirme Danışmanlığı Süreci:

Firma Analizi: "Müşteri Firma - Aday" bütünleştirmesini doğru yapabilmek için müşteri firma kültürü ve hedeflerinin tespiti yapılmaktadır.

Aday Profili ve Pozisyon Analizi: Aday profili ve pozisyon analizi doğru aday havuzu oluşturma süreci açısından önemlidir.
Aday Havuzu Oluşturma: Fortune veri bankası, geniş kapsamlı ulusal veri tabanları, doğrudan araştırma, ilan verme yöntemleriyle aday havuzu belirlenmektedir.

Ön Görüşmelerin Gerçekleştirilmesi: "Müşteri Firma - Aday" bütünleşmesi için potansiyel adaylarla yapılan birebir görüşmeler "Firma, Profil ve Pozisyon Analizi" sonuçları gözönüne alınarak yapılmakta, müşteri olan firmaların bakış açısı ile değerlendirilmektedir. Ön eleme mülakatları, Fortune Kişilik ve Meslek Envanteri uygulaması ile desteklenmekte, adayların bilgi ve becerine düzeylerine ek olarak kişilik ve davranış özellikleri analiz edilmektedir. İngilizce dil gerekliliği olan pozisyonlarda mülakatlar İngilizce yapılmaktadır.

Olumlu Adayların Firma'ya Sunumu: Ön görüşme sürecinin ve CV bilgilerinin raporlanması.

Referans Kontrolü ve Raporlama: Fortune, sonuç aşamasında adayın önceki iş deneyimleri ile ilgili 360° referans araştırma yaparak, adayın üst, alt ve aynı kademe çalışanları hakkında bilgileri raporlamaktadır.

Yerleşen Adayın Kariyer Takibi: 3, 6 ve 12 aylık dönemlerle, adayların firmalardaki memnuniyeti analiz edilmektedir.
Firmalar, tüm bu süreçlerde bilgilendirilmekte ve ilgili raporlar yapılmaktadır. Fortune Danışmanlık, bu süreçlerde müşterilerinin çözüm ortağı olarak hareket eder ve yakın işbirliği içinde çalışarak artı değerin yaratılmasına destek olur.