Türkçe English

Fortune Yönetim Danışmanlığı

Şirketlerin, pazardaki rekabet güçlerini koruyabilmeleri ve geliştirebilmeleri için, yönetim fonksiyonlarının ve iş süreçlerinin verimliliğinin maksimize edebilecek şekilde tasarlanmış olmaları zorunludur.

Fortune; ''Workforce Architecture'' organizasyon tasarımında, uzmanlaşmış kadrolarıyla, şirketlerin yaşamakta oldukları darboğazları aşmalarında ve verimliliklerini maksimize etmelerinde iş ortaklığı yapmaktadır.

Firma Analizi (Company Check-up), Mevcut Durum Analizi, Stratejik Planlama Süreci, Organizasyonel Süreçlerin Tasarlanması, Süreç İyileştirme, Yeniden Yapılandırma, Şirket Evlilikleri, Küçülme, Rekabet ve Büyüme Stratejileri Oluşturulması, Değişim Yönetimi, Yönetim Sistemlerinin Tasarlanması ve Kurulması, Şirket Değerlemesi, Kriz Yönetimi, Risk Yönetimi ve İnsan Kaynakları Fonksiyonlarının Tasarlanması ve Kurulması projelerini yürütmektedir.